Arcasu'

Noi scriem tot ce ai de spus!

Spania recrutează muncitori în agricultură

Potrivit directorului executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Brăila, Simona Chioibaş, brăilenii care doresc un loc de muncă în Spania, în domeniul agricol, au acum posibilitatea să o facă. Cei interesaţi trebuie să-şi întocmească un dosar ce va cuprinde următoarele documente: fişă personală, Curriculum Vitae (tipizate); copie B.I. sau C.I. şi paşaport (cu valabilitate de minim şase luni); copie legalizată a actelor de studii şi a certificatelor de calitate profesională; copie legalizată a carnetului de muncă şi/sau copie legalizată după contractul de muncă, precum şi dovada experienţei în agricultură, însă numai dacă este cazul; cazier judiciar şi certificat de sănătate. Nu în ultimul rând, brăilenii care vor să lucreze la spanioli trebuie să aibă şi declaraţie nota-rială precum că nu beneficiază de pensie de invaliditate, că au sau nu copii minori aflaţi în întreţinere (menţionând persoana căreia îi vor rămâne în întreţinere minorii în cazul în care vor lucra în străinătate), precum şi faptul că nu li s-a întocmit carnet de muncă (dacă este cazul).

Alte acte necesare sunt dovada emisă de Serviciul Public pentru Asistenţă Socială/ Primar, din care să rezulte că solicitantul de locuri de muncă în străinătate a notificat acestora intenţia de a lucra în străinătate dar şi două fotografii tip paşaport.

Dosarele vor fi depuse la sediul AJOFM Brăila din Bulevardul Dorobanţilor, nr. 603- 605, parter, biroul 1, precum şi la punctele de lucru din Făurei (Str. Republicii, nr.36) şi din Însurăţei (Şos. Brăilei, nr.18).

În a doua decadă a acestei luni va avea loc selecţia pentru posturile vacante anunţate, la care vor participa numai persoanele care au avut dosare depuse la fostul OMFM, precum şi persoanele care au dosare depuse, până vineri, 10 august şi care îndeplinesc cumulativ condiţiile cerute de angajator.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *